As Tagged On Facebook · Personal Thoughts And Contemplations

15 Weird Facts About Me

1. Hilig kong takpan ang kahit na anong sinusulat ko ng kamay ko. Alam mo 'yong feeling na may mangongopya ng sagot mo kapag may quiz o test at ginagamit mo ang kamay mo para takpan ang mga sagot mo? Ganoon. Minsan na ring nasabi ng Mama ko na weird nga iyon. 😂😂 2. Gusto… Continue reading 15 Weird Facts About Me

As Tagged On Facebook

Posting 7 lines from page 7 of a work-in-progress

Originally posted in Facebook last May 6, 2016 Working Title: Brokenhearted Heroes #2 – Our Turn To Heal This Broken Heart “Mukhang malala na yata ang saltik sa utak ng kapatid kong ito. Kailan pa naging sentimental iyon?” mahinang tanong niya sa sarili at umiiling pa na dumiretso sa mini-bar na naroroon kung saan niya… Continue reading Posting 7 lines from page 7 of a work-in-progress