The Last Sky Of The Earth: The Hunt For The Dark Rose (Complete List Of Characters)

A/N: I might as well put the characters para naman hindi na kayo magtaka kung bakit halos lahat ay Japanese yata ang nilagay kong pangalan ng mga characters sa story na `to. Well, hindi ko pa po ito natatapos na isulat pero buong-buo na ang plot sa utak ko. All I need is an inspiration and the drive to write this nang walang istorbo at walang aberya. By the way, all of the characters are just a product of my imagination.

CHARACTERS FOR “THE LAST SKY OF THE EARTH”

*MEMBERS OF THE FOUR FAMILIES (SHINOMIYA, MIYUZAKI, AZURAYA, & YUMEMIYA)*

KOURIN SHINOMIYA / RIN FUJIOKA (Morita Suzuka) – Referred to as “The Last Sky”, she was the youngest child of Ryuuki and Rina Shinomiya. Sa lahat ng miyembro ng pamilya Shinomiya, siya at ang ate niyang si Mari ang tanging nakaligtas sa paglusob sa Shinomiya mansion sa Kyoto. Sa kagustuhang magampanan ang naiwang tungkulin ng ama at kuya niya na hindi siya mapahamak, pinili niyang gumamit ng ibang pangalan. Ang hindi niya nalalaman, ang tuluyang pagpatay niya sa tunay niyang katauhan ang magbibigay ng hindi mapantayang sakit ng kalooban sa isang taong lubhang mahalaga sa kanya noon pa man.

MARI SHINOMIYA (Kim Tae Hee) – The revered “Strongest Knight of the Sky”, siya ang panganay na anak nina Ryuuki at Rina Shinomiya. Siya ang ate ni Kourin na isa sa mga nakaligtas sa paglusob sa Shinomiya mansion. Kabilang man sa pamilya Shinomiya, hindi alam ng madla na nag-e-exist siya. Anyone chosen to become the 13th Knight of the Sky would have their original existence be removed and must protect the Shinomiya family from the shadows. Kaya naman mas kilala siya ng lahat bilang si Mari Minefuji, isang international actress.

NANAMI MIYUZAKI (Takei Emi) – Isa sa dalawang pinakabatang miyembro ng 12 Knights of the Sky. Kilala siya sa codename na “Scarlet Saber”, the youngest to be known as having the widest expertise in swordsmanship. She is the youngest of the Miyuzaki siblings. At age 6, Nanami was said to be the youngest sword wielder in the clan. At age 9, she became the youngest member to have completely mastered the ways of the blade in which only Kourin’s grandmother Mina Miyuzaki had managed to achieve. It was this feat that made her able to become part of the 12 Knights of the Sky. She was chosen to wield one of the twin swords called the “Dragon Swords” that are in possession of the Shinomiya family. She became the wielder of the Blue Dragon Sword in correspondence to her family’s elemental representation-water.

KANA MIYUZAKI (Kwon Yuri of SNSD) – Fourth of the Miyuzaki siblngs known for her bubbly personality. She practices mainly in martial arts and using polearm weapons. Her expertise in the latter had made her receive the codename “Crimson Lancer” as one of the 12 members of the Knights of the Sky. She was known to be the most skillful in that field. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaang magbantay kay Kourin kasama ni Takeru. Just as the Miyuzaki family vowed a long time ago, it was this vow that made her one of the Knights who swore that they would only devote themselves into protecting the last princess of the Shinomiya clan. Their family’s loyalty only lies to the Shinomiya family, and that means they would only follow the orders coming from the Shinomiya family’s leader. In this case, they would only follow the princess’ orders.

TSUKASA MIYUZAKI (Takanashi Rin) – The eldest of the Miyuzaki daughters and the middle child among the siblings. She is Takumi’s fraternal twin sister, with the codename “Illusory Autumn” of the 12 Knights of the Sky. She is one of the 3 ladies among the 12 Knights to have mastered the art of deception and disguise. Isa siyang J-Pop idol pero pagkatapos ng pag-atake sa Shinomiya mansion, nag-retire siya upang i-focus ang sarili sa paghahanap sa mga responsable sa pag-atakeng iyon.

TAKUMI MIYUZAKI (Lee Min Ho) – Second among the Miyuzaki siblings at kakambal ni Tsukasa. Siya at ang panganay na si Shigeru ang pumupuno sa pagiging tatay ng mga nakababata niyang kapatid magmula nang mamatay sa pag-atake sa mansion ang kanilang ama. He is a pro tennis player. But behind his fame, he regards his duty too well as the “Storm Hunter” of the 12 Knights of the Sky.

SHIGERU MIYUZAKI (Dennis Oh) – The eldest of the Miyuzaki siblings and even among the 12 Knights of the Sky. He was the second strongest Knight next to Mari, bearing the codename “Death Stalker”. Madalas ay nasa misyon siya kaya naman madalang lang niyang makita ang mga kapatid niya. But not once did he miss the opportunity to communicate with them. Siya ang field commander ng 12 Knights, lalo na kapag kumpleto silang lahat sa iisang misyon.

JULIANA MARIE ELZEA (Izumi Rika) – Nicknamed Julie, she is a half-British half-Japanese who had mastered the art of deception and disguise alongside Tsukasa and Hotaru. She is Chrono’s sister and the Yumemiya siblings’ paternal cousin. Her weapon of expertise are guns, particularly rifles. Her codename as one of the members of the 12 Knights of the Sky is “Wind Raven”. One of the deadliest snipers of the 12, she loved riding in motorcycles.

CHRONO ARTHUR ELZEA (Mario Maurer) – Kuya ni Julie and pinsan nina Miyako at Mamoru sa ama. The second eldest among the 12 Knights of the Sky, he bears the codename “Iron Eagle”. He was most often known for his incredible strength and his ability to adapt easily. Among the five male Knights, his acurracy in sniping proved to be the deadliest. Gaya ni Shigeru, in charge din siya sa mga field works kaya hindi sila madalas na nagkikita ng kapatid niya. He is one of Akira Sakagami’s mentors.

MIYAKO YUMEMIYA (Kutsuna Shiori) – Born from a Japanese father and a British mother, she was known as the Knight already an expert in wielding guns. Her preferred choice of gun is pistol. Kaya niyang patumbahin ang kalaban niya in close to mid range using her gun and her speed in putting a bullet in between her target’s eyes with only the aid of her sharp eyes. She is a singer who was, unknown to the world, bear the codename “Silver Phantom” as she was selected to become one of the 12 Knights of the Sky. She was known as someone who has an acute sixth sense, which means she can see apparitions (most likely ghost) almost everywhere. It was related to her family origin since the Yumemiya clan was known 500 years ago to be the family of skilled exorcist, learning various techniques from Shinto to Onmyoudo. The latter, however, was something that her clan had definitely excelled into.

MAMORU YUMEMIYA (Shirota Yuu) – Ever protective older brother of Miyako and cousin of Chrono and Julie who managed their family’s perfume company located in Paris. He is also the current head of the Yumemiya family, succeeding his father who died during the ambush at the mansion. He is said to be the first among the Yumemiya to be chosen as the family head and at the same time, become one of the chosen Knights of the Sky all at the same time. His field of expertise were just like that of the Miyuzaki twins-intelligence research and infiltration. Namatay ang fiancee niya sa pag-atake sa Shinomiya mansion kaya naman ganoon ang kagustuhan niyang hanapin ang mga responsable sa paglusob na iyon upang makapaghiganti. He was known as the “Whirlwind Falcon” of the 12 Knights of the Sky and one of Akira Sakagami’s mentors.

AMIKO AZURAYA (Kim Yoo Jung) – Isa sa dalawang pinakabatang Knights kasama ni Nanami. Though a part of the Azuraya family, she was actually adopted into it after the current head of the Azuraya family stopped her stepfather from almost killing her. Saved and cared for by Kenji Azuraya-the head of the Azuraya family, and trained by Arisa Miyuzaki-the princess of the family, she swore her loyalty would only remain to the people who saved her-especially to the surviving Shinomiya princess, Kourin. Her expertise lies in wielding of knives and short swords and high-speed evasion. It was later learned that her lineage was something that was extremely important to the Four Families. Her original surname was Miyamoto. She was Theron’s biological cousin. She bears the codename “Blue Shadow” as one of the members of the 12 Knights of the Sky.

HOTARU NANASAKI (Kitagawa Keiko) – One of the 3 mistresses of disguise and had mastered the art of deception. She was dubbed as the fastest Knight, bearing the codename “Princess Blade”, though her expertise in wielding swords was only ranked second next to Nanami. Her expertise lies in her incredible speed which she applied upon mastering iaido, as well. She is Satoru’s sister and Amiko’s adopted cousin. Only Kourin knew but she was also Hitoshi Shinomiya’s fiancee. Kaya naman ganoon na lang katindi ang kagustuhan niyang maghiganti sa mga responsible para na rin sa kapakanan at kaligtasan ng prinsesang kinakailangan niyang protektahan bilang isa sa members ng 12 Knights of the Sky. Parte siya ng Azuraya family, pero pinili niyang gamitin ang apelyido ng kanyang ina nang lumipat sila sa Pilipinas matapos ang pag-atake.

SATORU NANASAKI (Matsuzaka Tori) – The quiet older brother of Hotaru and one of the 5 princes of the 12 Knights of the Sky. Sa limang lalaking miyembro ng 12 Knights, siya ang pinakabata. Mahilig siyang magmotorsiklo gaya ni Julie at wala pang nakakatalo sa kanya sa motor racing. Isa siya sa masasabing beterano pagdating sa field missions kasama ni Shigeru. She showed his protective side more to the younger Knights. His codename in the 12 Knights is “Stirring Fire”.

TAKERU UEHARA (Im Seulong of 2AM) – A member of the Miyuzaki family who was given the task to protect the 17th succession ceremonial item, a Flower Stone called the Peruvian Heliotrope Crystal. Siya ang kasama ni Kana sa pagbabantay kay Kourin. He’s actually a singer and composer just like Miyako. He specializes in swordsmanship considered in par with that of Nanami and Hotaru due to his training with Daryll Corazza, another member of the Miyuzaki family trained under Takumi’s tutelage.

ARISA AZURAYA (Aragaki Yui) – The princess of the Azuraya clan and the protector of the 15th succession ceremonial item, a Flower Stone called the Orange Lily Crystal. She is Kenji’s sister and considered as one of the most dangerous flowers of the Four Families. Siya ang pumapalit sa posisyon ng kuya niyang si Kenji sa pamamahala sa clan kapag wala ito. Isa siya sa nakakaalam ng totoo tungkol sa totoong lineage ni Amiko. Her specialization lies in knife-wielding and high-speed evasion. Siya ang naging mentor ni Amiko sa parehong field.

KENJI AZURAYA (Jung Yong Hwa) – The head of the Azuraya clan, sister of Arisa, and Amiko’s adopted father. Siya ang nagligtas kay Amiko sa tangkang pagpatay dito, lalo na nang malaman niya na ito ang dapat na mamamahala sa pamilya Miyamoto. But then Amiko chose a different path after he saved her. He later became Amiko’s mentor of becoming a shadow guardian of Kourin-a position mainly reserved to a chosen Knight of the Sky who swore complete devotion and loyalty after passing from a sword-wielding duel called “Trial by Sword’s Fire”. It is a duel among the Four Families between master and servant (in Amiko’s case, the princess and her shadow guardian) using swords.

SHIRO NISHIKAWA (Jeong Jinwoon of 2AM) – Ryuuji’s distant maternal relative and a part of one of the branch families of the Shinomiya clan who decided to serve the main Shinomiya family by becoming Ryuuji’s shield the moment he was entrusted with the duty of protecting the Purple Tulip Crystal. Siya ang madalas na kasa-kasama ni Mari bilang manager at bodyguard na rin nito upang masiguro na hindi ito mapapahamak.

TETSUYA KISARAGI (Yamada Ryosuke) – Another of the Yumemiya siblings’ cousin and protector of the 16th succession ceremonial item, a Flower Stone called the Yellow Jasmine Crystal. Sa kanya iniatang ang responsibilidad na iyon dahil na rin sa talino’t lakas niya na hindi pangkaraniwan sa edad niya. his intelligence earned him a rival in the form of Hermes and Hyperion. Later on, it was discovered na pinagsisilbihan rin pala niya ang pamilya Miyamoto, lalo na si Theron.

DARYLL CORAZZA (Jung Il Woo) – Takeru’s mentor and friend who trained and specializes in sword-wielding. He was taken under Takumi’s wing, making him one of the official members of the Miyuzaki family. Also one of the chosen people among the members of the Four Families to guard the 14 sought-after Celestial Succession Ceremonial Items, which is the fourteen sacred items essentially used for the coming-of-age ceremony of the Four Families’ leader’s successor.

SHUICHI YOSHINO (Lee Changmin of 2AM) He was a member of the Azuraya family taken under Kenji’s wing. Along with Akira and Daryll, he was one of the chosen people among the members of the Four Families to guard the 14 sought-after Celestial Succession Ceremonial Items, which is the fourteen sacred items essentially used for the coming-of-age ceremony of the Four Families’ leader’s successor. For this reason, he was chosen to wield one of the twin swords called the “Dragon Swords” that are in possession of the Shinomiya family. He became the wielder of the Red Dragon Sword in correspondence to his clan’s elemental representation-fire.

RYUUJI MIKAZUKI (Yunho of TVXQ) – The surviving Shinomiya siblings’ maternal cousin and Hitoshi’s right hand man. Besides that, he was also assigned to protect the 18th succession ceremonial item, a Flower Stone called the Purple Tulip Crystal. Mas pinili niyang manatili bilang tagapagbantay ni Mari kasama si Shiro na tumayong shield niya dahil alam naman niya na hindi pababayaan ng ibang Knights si Kourin.

AKEMI MIKAZUKI (Kim So Eun) – Another of the surviving Shinomiya siblings’ maternal cousin and Ryuuji’s younger sister. Siya naman ang itinuturing na kanang kamay ni Mari. She was trained in accurate sniping and considered to be one of the true cold-blooded snipers of the Four Families despite not being a part of the 12 Knights of the Sky. She and her brother guard the Purple Tulip Crystal.

AKIRA SAKAGAMI (Tawada Hideya) He is a member of the Yumemiya family trained under Mamoru and Chrono, making it as a reason why he possess skills similar to the two Knights. Along with Shuiichi and Daryll, he was one of the few chosen people among the members of the Four Families to guard the 14 sough-after Celestial Succession Ceremonial Items, which is the fourteen sacred items essentially used for the coming-of-age ceremony of the Four Families’ leader’s successor.

SHOUDA MIYUZAKI (Ha Ga In) – The cousin of the Miyuzaki siblings in the second degree of consanguinity and a sister of Shouko. She is also the leader of the Miyuzaki clan and Shingo Yanai’s fiancee. She works as a chemist at Miyuzaki Laboratory and also she is a well-acclaimed surgeon. Her ability and knowledge in medicine allows her to kill enemies in an instant with her trusted knife and high-speed evasion, making her one of the deadliest fighters among the Four Families.

SHOUKO MIYUZAKI (Moon Chae Won) – The sister of Shouda who works as a head researcher at the Miyuzaki Laboratory. She uses her expertise in undercover missions that requires infiltration. That ability enabled her to know about the poison that Dionysus invented, thus allowing her sister and soon-to-be brother-in-law to create an antidote to counter its effect.

SHINGO YANAI (Sato Takeru) – One of the talented chemists working at the Miyuzaki Laboratory and Shouda’s fiance, with expertise lying in accurate sniping. He was the one who trained Julie, Chrono, and Mamoru in the same field. He is good at swimming and bicycling and was taught archery by his father at a young age. He is generally a good-hearted person, but bears an immesurable hatred, mostly fueled by his desire for revenge on the enemy responsible for the attack at the Shinomiya mansion and for the murder of his older brother.

*OTHER IMPORTANT CHARACTERS*

SEIICHI YASUHARA (Suzuki Shogo) – Matalik na kaibigan ng kapatid ni Kourin na si Hitoshi Shinomiya. Half Filipino, half Japanese, hindi naging hadlang iyon upang maging malapit siya sa pamilya Shinomiya. Isa sa mga taong lubos na pinapahalagahan niya ay si Kourin dahil bukod sa naging kaibigan niya ito, si Kourin din ang tanging babaeng bumihag sa puso niya kahit na may limang taon ang agwat ng mga edad nila. Kaya naman ganoon na lang ang hinagpis niya nang malamang kasama si Kourin sa mga nasawi sa pag-atake sa Shinomiya mansion. But a few years later, he met a girl who looked and acted a lot like… Kourin.

RAIDEN WILFORD (Shiono Akihisa) – Ang unang naging kaibigan ni Kourin/Rin sa Pilipinas at ang magiging karibal ni Seiichi sa puso ng dalaga. Though a half-Japanese, he was the one entrusted with the secret of a forgotten past-a secret that linked both Rin and Seiichi’s fates with could either strengthen them or destroy them for the second time. His involvement with that secret made him seek the help of Theron and Ayuka. He looked after Rin, vowing to protect her even if he had no chance with her.

THERON KARL MIYAMOTO (Hongo Kanata) – The heir apparent to the position of being the Miyamoto family’s head, he is Amiko’s cousin to her mother’s side. Ang akala ng lahat, pati ni Amiko, ay patay na siya kasama ng mga magulang ng dalaga. It was later learned that he was also saved and was hidden in the mountains to avoid being killed and also to train. Siya ang iilan sa nakakaalam ng totoong kuwento sa likod ng lineage ng mga Miyamoto, kaya naman ganoon na lang ang suporta niya kay Amiko na ipagpatuloy ang pinili nitong daan-ang manatiling Knight ng Shinomiya princess.

REIKO KIRISAKI (IU / Lee Ji Eun) – Half-Filipino half-Japanese na kaibigan ni Seiichi. Galing siya sa pamilya ng mga swordsmiths. Bihasa rin sa kendo at karate. But her skills in kendo is only second to her skills in karate. Her mother was a descendant of a female mastersmith. That’s why she was already being trained to identify different type of blades along with the process of how to forge them. Her original lineage was later known to be something that is extremely important to the Four Families.

CHIZUE KAJIMOTO (Seohyun of SNSD) – Perky, strong-willed, and energetic Japanese friend ni Raiden na ipinanganak sa Japan subalit nag-migrate sa Pilipinas noong tatlong taong gulang pa lang siya. She was known as the most skillful archer in the country despite her young age. Her original lineage was later known to be something that is extremely important to the Four Families. She is known to have a fiery personality.

AYUKA INUBUSHI (Bae Suzy of Miss A)One of the people who remained by Theron’s side even after knowing the truth behind his hiding after the death of the former head of the Miyamoto family. Her lineage was later known to be something that is extremely important to the Four Families. Her mother died from brain cancer when she was 8, on the same date (except for the year) that Kourin lost her family from the ambush at the Shinomiya mansion in Kyoto. Her father had gone missing three years before that for reasons unexplained.

AYA YUKIMURA (Kwon BoA) A famous flute player and excellent swordsmistress who swore eternal loyalty to the Shinomiya family and even to the Miyamoto family. It wasn’t a secret to Theron about the information with regards to her lineage. She was Yasha’s best friend and secret protector ever since she found out that the Wilford siblings held an important secret from the forgotten past-a secret with regards to the history about the annihilated original fourth family 300 years ago and how it actually links Rin and Seiichi’s fates together.

YASHA WILFORD (Baifern Pimchanok) The sister of Raiden and also one of the chosen individuals who held the secret of a forgotten past. She is an amateur journalist and camerawoman who got an exclusive invitation to visit the Shinomiya mansion 2 months before the attack. But her scoop turned out to be the one that held the biggest piece of information leading to the Four Families’ assailants. Since she was one of those who survived the attack with the help of Shingo Yanai, she swore loyalty to the man even though he doesn’t really know her. Forget the fact that she also fell in love with him upon interviewing him during her first visit at the mansion but held back when she learned that Shingo was engaged to Shouda Miyuzaki. The tragic event led her to become determined to help the survivors find those people responsible to the attack, without a care if she puts herself in danger or not.

ALEXIS LANSTER (Eli of U-Kiss) – A mysterious wandering violinist and motorcross racer associated to the Elzea siblings and Satoru Nanasaki. Ipinanganak sa Pilipinas subalit nagkaisip at lumaki sa London kung saan doon din namalagi nang ilang taon sina Chrono at Julie. Hindi na lingid sa kanya ang tunay na pinagkakaabalahan ng magkapatid. But despite learning the truth, he began searching for answers with regards to the information about the annihilated Yasunaga clan-the original member of the Four Families wiped out 300 years prior. And there, he discovered a lot… including a prophecy powerful enough to test the loyalty and strength of the surviving members of the Four Families.

*MEMBERS OF THE DARK ROSE AGENCY*

“ZEUS” (Daniel Henney) – The leader of the Dark Rose Agency who gave the order to wipe out the Shinomiya family and those who serve them out of existence. But it came to him that he didn’t fully achieved his goal of eliminating the entire Shinomiya family when he learned that Ryuuji, Akemi, and Shiro survived. He didn’t know that Mari was Ryuuki and Rina’s eldest child but was chosen to become the 13th Knight, resulting in her existence being removed to the world’s knowledge and Kourin had managed to survive the attack but was later forced to live under a new identity in order to continue her father’s legacy.

“HADES” (Choi Siwon) – Zeus’ right hand man and secondary leader of the agency. He and Daryll had declared eternal rivalry and hatred towards each other, especially after the attack at the Shinomiya mansion in Kyoto where Daryll gravely wounded him. He was the one who recruited the younger members of the agency with the exception of Hestia as Hera was the one who recruited her.

“THEMIS” (Kuroki Meisa) – Among the members of the agency, she was considered to be the only one who bears the hatred only meant for the destruction of the Miyuzaki family. This goes specially to Shouko Miyuzaki whom she considered as her ultimate rival in combat.

“APOLLO” (Toma Ikuta) – One of the most skillful sniper of the agency alongside Artemis who happened to be his partner. He is considered to be Chrono’s rival after the man killed his father under the suspicion of creating a experimental weapon using sound. Besides being a sniper, he is also skilled in fencing.

“MNEMOSYNE” (Tabe Mikako) – A silent songwriter who uses her talent as a front for the agency to do field missions and business transactions in secret. Lying beneath her silence was an immeasurable grudge towards the Yumemiya family, especially Miyako since she believes that the half-Japanese singer was the one responsible for the death of his older brother whom she found out later on was working with the agency.

“PHOEBE” (Im Yoona of SNSD) – A model turned assassin who became a member of the agency upon Hades’ convincing right after the death of her fiance. She later learned that the one who killed her fiance was a member of the Azuraya family, letting herself bear grudge to the said family despite not having any idea who among them killed her beloved.

“THEIA” (Natsui Runa) – She is known to be Nanami’s rival when it comes to swordsmanship skills at a young age. She also happens to be one of the youngest members of the agency. Unknown to most of the members of the agency except Zeus and Hades, she is a childhood prodigy who was forced by her mother to study with no time to play with other children. Her struggle to meet everyone’s expectations made her seek the help of Hermes, who in turn, asked for Hera’s help to murder the woman in a way no one would recognize that she was still alive.

“CRIUS” (Miura Haruma) – A successful architect but decided to retire when he couldn’t find satisfaction in what he does. Until an event led him to kill his girlfriend and had a duel with Tsukasa that made him paralyzed half way down for a year. He mastered the art of deception and intelligence research in that span of time he was in rehabilitation.

“CRONUS” (Furukawa Yuta) – One of the most mysterious members of the agency, not much is known about him except for the fact that his skill rivals that of Mamoru and that he bears the hatred to the same man. In fact, he was the one who killed Mamoru’s fiancee.

“ARTEMIS” (Hyomin of T-ARA) – The skillful sniper of the agency alongside Apollo. She is considered as Julie’s rival in the same field of expertise. She held a grudge towards the Yumemiya family for killing her father. Later on, she finds out the true reason for her father’s death. Besides being an expert in sniping, she is also skilled in kendo and flute playing.

“HERMES” (Kamiki Ryunosuke) – One of the skillful recruit specializing in hacking and intelligence research, he is one of the youngest members of the agency. He was recruited at the age of 10 and further trained until he turned 18. During the course of his training, he was also put into missions of the agency but only on the background.

“COEUS” (Shun Oguri) – A cold and sadistic operative, he is a brilliant tactician often called along with Hyperion whenever there is a mission that needed careful planning. Unknown to the others, he once held feelings for Kourin’s mother Rina. But after choosing Ryuuki over him, he decided to take revenge by eliminating the very source of Rina’s happiness-her family.

“RHEA” (Kim Min Seo) – She is excellent at strategies to fool people by using disguises and charm, just like the three princesses of the art of deception among the Four Families (namely Hotaru, Julie, and Tsukasa). With that, she made those three her rivals. But in field missions, she favors cunning and deception more above brutal force. She is also one of the most beautiful among the female members of the agency alongside Aphrodite.

“IAPETUS” (Mizobata Junpei) – A scientist and martial artist considered to be Shingo Yanai’s ultimate rival despite having one of their expertise focusing on completely different fields. He was once in love with Arisa Azuraya, but she did not return his love, especially when she learned that he worked with the agency.

“OCEANUS” (Aiba Hiroki) – Adept in mechanics and physically strong despite his frail appearance, he was the one in charge of any automobiles used by the other members of the agency. A tough-as-nails underworld figure and gang leader who bears a grudge against the Miyuzaki family who never acknowledged his intelligence.

“HYPERION” (Nakajima Yuto) – One of the youngest members of the agency, trained in combat planning and strategy. He and Hermes usually end up fighting over simple things as they had internally declared each other as rivals. But it can’t be denied that they work best together while he was the commander of the younger members.

“TETHYS” (Rainie Yang) – A cold-blooded, sadistic and merciless skilled “Mistress of the Blades” who is a rival of Themis in Zeus and Hades’ attentions and of the Miyuzaki sisters Shouko and Shouda. She would do everything just to make sure the sisters would suffer and die since she was vexed upon realizing tha she never managed to get her hand on the two during the attack.

“HERA” (Taeyeon of SNSD) – A chemical analyst and special weapons engineer specializing in explosives, allowing her to further train Hestia in the same field as she chose the younger member to be her protégé. In fact, she was the one who recruited Hestia after an explosion that left only the girl as the sole survivor.

“HESTIA” (Mirai Shida) – Explosives expert of the agency despite the young age. She was one of the youngest members of the agency alongside Hermes, Hyperion, and Theia. She is also considered to be one of the most dangerous younger members. Hera recruited her to join the agency after she created a liquid explosive that killed her entire clan in one night. She did it out of despise to her family who treated her as an outcast.

“POSEIDON” (Hosogai Kei) – A marksmanship instructor of the agency, skilled in archery and piloting. He was the one who trained Artemis and Apollo in sniping. He was Aphrodite’s brother. Out of everyone in the agency, he was the one who truly bear the deepest grudge meant for Shigeru Miyukaki. He once made a living as an assassin before being drafted in the agency, eventually thriving more on the pleasure of killing his opponents in battle until he can no longer be physically able to use a sword.

“APHRODITE” (Misaki Ayame) – One of the most beautiful female members of the agency and a sister of Poseidon. However, no one would dare underestimate her. Most people only think she’s only beautiful and doesn’t have any talent at all. That is, until she did her job very actively in both combat and stealth that could be considered in par with Hotaru.

“DEMETER” (Yoon Eun Hye) – A talented musician who works as a spy for the agency. Just like Mnemosyne, she also held grudge against the Yumemiya family, with her hatred focused in particular to Mamoru and Akira whom she believed had killed her daughter a year prior to the agency’s attack at the Shinomiya mansion.

“HEPHAESTUS” (Changmin of TVXQ) – Weapons handler and arms dealer of the agency. Kaya naman hindi nakakapagtaka na siya ang ikinokonsiderang pinakabihasa sa paggamit ng iba’t ibang sandata. Sinanay niya ang sarili sa paggamit ng mga sandatang iyon para na rin tuluyang mapatay ang 13th Knight na si Mari. Pero bago niya maisagawa iyon, kailangan muna niyang mapatay ang dalawang tagapagbantay nito na sina Shiro at Ryuuji.

“ATHENA” (Park Shin Hye) – The only female field commander expert in swordsmanship, considered to be Takeru’s rival despite the fact that she was in love with him. She was extremely loyal to Zeus and would never hesitate to follow any of his orders-even to kill anyone who gets in her way.

“DIONYSUS” (Koike Teppei) – The genius of the agency who works as a scientist. Despite his serious atmosphere at work, siya ang pinakamadaldal sa mga miyembro ng Dark Rose na kadalasan ay kinainisan ng halos lahat sa mga ito. He was the one who invented the poison that their snipers put in their bullets that could cause paralysis to the victims’ organs should he survived the shot. Unfortunately for him, someone from the Miyuzaki family was able to create an antidote for the said poison.

“ARES” (Taecyeon of 2PM) – One of the field commanders of the agency, usually assigned outside of their base country. He was a longtime rival of Kenji Miyuzaki and the pair have clashed at various times in the past. He was injured gravely during his duel with Kenji while the attack at the Shinomiya mansion was happening, making him unable to participate in field missions after that. But then it didn’t really stop him from doing his job in the agency. He became the one of the best rear commanders after that.

“VULCAN” (Kim Bum) – Also a weapons handler and arms dealer of the agency alongside his brother Hephaestus, but his expertise in weapon handling is only ranked second to his brother. Despite that, he never bear grudge to him. He is one of the members who truly held grudge toward the Shinomiya family, particularly to Akemi Mikazuki whom he secretly fell in love with but was destined to kill because of her involvement with the Shinomiya family.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: