Approved Manuscript · Story And Writing Trivias · Writing Journey

[Approved Manuscript] #1: Charming A Silent Heart

Title: Charming A Silent Heart (tentative title) Date Approved: October 22, 2014 Actually, noong una kong mabasa ang e-mail sa akin about the feedback of this manuscript, hindi ko alam kung paano ko ide-describe ang nararamdaman ko. I was… neutral at the time. Oo, siguro. Napangiti ako. Pero deep inside, hindi ko maintindihan ang sarili ko… Continue reading [Approved Manuscript] #1: Charming A Silent Heart