Poetic Moments

Sa Huling Sulat

May isang lumang sulat
Na tumapos ng lahat
Pag-ibig na matapat
Naglaho na sa hudyat

“Sana ay unawain
Ako’y nagsumikap din
Pilit ko mang sabihin
Subalit ayaw dinggin

Iyo sanang malaman
Ang damdaming iniwan
Unawain mo lamang
Hindi kita minahal.”

Ito ang huling sulat
Na nag-iwan ng sugat
Kasingtalim ng kidlat
Ang huling paglalahad

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s